Pedagogik

Verksamheten genomsyras av förhållningssättet Reggio Emilia som kommer från området med samma namn i Italien. I ett samhälle som befinner sig i en kontinuerlig förändring måste pedagogiken ständigt förändras i takt med det omgivande samhället.

Att verkligen se barn som aktiva, kompetenta och resursrika individer redan från början, med en egen lust och kraft att lära, växa och utvecklas ger en intressant verksamhet.

Barn vill och kan lära på många olika sätt. Vi vuxna lyssnar på barnens funderingar, reflektioner och lösningar. Barnens sätt att ta till sig nya material, deras sociala samspel och funderingar de har, dokumenterar vi genom fotografier och anteckningar. Barnbiten är ett komplement till hemmet där barnen syns, hörs och utvecklas!

Dokumentationen görs för att barnens arbete skall synliggöras för dem själva, föräldrarna och personalen.
Detta utvecklar föräldrasamarbetet, delaktigheten och ger personalen utvärderingsmöjlighet att studera barns lärande, kunskapsskapande, socialisering och utveckling i arbetet.

Vi tror att det är viktigt att synliggöra våra barn, deras förutsättningar och villkor i vårt snabbt föränderliga samhälle. Läs mer om Reggio Emilia-pedagogiken på Reggio Emilia Institutets hemsida