Personal

 

Sofia Jansson, rektor, förskollärare (på Barnbiten sedan -02)
Annette Sundström,  bitr. rektor, barnskötare (på Barnbiten sedan -98)
Johanna Ramsin, barnskötare (på Barnbiten sedan -10)
Ulrica Gunnarstedt, barnskötare (på Barnbiten sedan -18)

Vi strävar efter god kontinuitet och stabilitet i personalgruppen. Vid behov av vikarie försöker vi i möjligaste mån anlita samma person.

e-post: barnbiten@hotmail.com