Personal

Föreståndare

Sofia Jansson, förskollärare (på Barnbiten sedan 02)
Annette Sundström, barnskötare (på Barnbiten sedan 98)
Johanna Ramsin, barnskötare (på Barnbiten sedan 10)
Ulrica Gunnarstedt, vikarie

Vi strävar efter god kontinuitet och stabilitet i personalgruppen. Vid behov av vikarie försöker vi i möjligaste mån anlita samma person.

e-post: barnbiten@hotmail.com