Verksamhet

På Barnbiten har vi en stimulerande och föränderlig miljö efter vår barngrupps intressen och behov. Vi tror att barnens läroprocesser gynnas av att samspela i en liten grupp om ca 5 barn och en pedagog. Ett tema eller projekt kan pågå i över en termin, under några veckor eller vid några tillfällen. Vi vet att barnen vill och kan lära på många olika sätt. Vi vuxna lyssnar på barnens funderingar, reflektioner och lösningar. Barnens processer att ta till sig nya material, deras sociala samspel och funderingar de har dokumenterar vi genom fotografier, anteckningar, bandspelare och videokamera. Barnbiten är ett komplement till hemmet där barnen syns, hörs och utvecklas.

Dokumentationen görs för att barnens arbete ska synliggöras för dem själva, föräldrarna och personalen. Detta utvecklar föräldrasamarbetet, delaktigheten och ger personalen utvärderingsmöjlighet att studera barns lärande, kunskapsskapande, socialisering och utveckling i arbetet.

Dagsprogram på Barnbiten

07.30 Förskolan öppnar, enklare frukost erbjuds de tidiga barnen.

09.30 Samling med fruktstund och gruppverksamhet börjar.

11.15 Vi går in från utevistelse och avslutar gruppverksamhet.

11.30 Lunch från cateringfirman Helgessons Kök serveras med grönsaker, smör, bröd, mjölk och vatten.

12.30 Sovvilan startar, läsvila för de äldre barnen. Efter vilostunden finns möjlighet att göra egna val av aktivitet exempelvis bygg och konstruktion, måla och skapa i ateljén, spell och pussel samt rollek. En personal har planeringstid efter gruppverksamheten.

14.15 Mellanmål bestående av smörgåsar, frukt och mjölk. Efter mellan målet är det oftast utelek på vår gård.

16.00 Förskolan stänger (fredagar).

16.45 Förskolan stänger (måndag till torsdag).

Under vilostunden kan barnen välja på att sova eller lyssna på saga.

Vi är ute varje dag på vår stora gård som ger många möjligheter till lekar. Det finns mycket utelekssaker att använda i sandlådan, cyklar och lekpark med gungor, rutschkana och gungbräda. Vi går ofta till Stabbyskogen där gör vi allt från att leka till att samla material till vår verksamhet. och olika lekparker i närområde.

Vi gör också ofta längre utflykter till exempelvis teatrar, museer, skridskobanor och bibliotek.

Barnens favoritresemål brukar vara Fyrishovs gymnastikhall dit vi åker en gång i månaden. Där får barnen springa runt, hoppa och leka.

För att läsa Barnbitens verksamhetsplan klicka här>>