Föräldrainsatser

Barnbiten är en föräldrakooperativ förskola där vi som föräldrar hjälper till med vissa arbetsuppgifter, för att ge våra barn en så bra verksamhet som möjligt.

Som förälder har man ansvar för följande saker:

1. Städa förskolans lokaler. Detta sker efter ett rullande schema där varje familj har ansvar för städningen en vecka ungefär två gånger per termin. Lokalerna är relativt lättstädade men för de som önskar kan man hyra in en städfirma som förskolan har kontakt med.

2. Delta på en fixardag en gång per termin.

3. Delta på en storstäddag en gång per termin.

4. Vara beredd att ta på sig något förtroendeuppdrag, t.ex. inköpsansvarig, webbansvarig eller sitta i valberedning.

5. Sitta i styrelsen minst ett år under den tid ens barn går på Barnbiten.

Som ordförande, kassör eller personalansvarig är man befriad från alla
andra arbetsinsatser.

Genom att städa, fixa och hjälpa till på sitt barns förskola får man en naturlig inblick i förskolans verksamhet. Det ger en möjlighet att på nära håll få följa barnens vardag.