Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot förskolan.
Barnbitens förskola ser synpunkter och klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.
Vad är ett klagomål?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns vistelse på förskolan är det ett klagomål.
Vi vill uppmuntra dig till att i första hand dela din synpunkt med den person det berör. Om du efter den kontakten fortfarande har klagomål/synpunkter ta då kontakt med förskolechefen eller fyll i blankett för klagomål. I sista hand vänder du dig till huvudmannen, styrelsen.
Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar ska du få svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att svara på. Om vi behöver mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig.

Vad händer med klagomålet sedan?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.
Vi meddelar förskolans huvudman, styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder vi tagit.